Privacy Policy

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Lots Bemiddeling BV
Website: www.lotsbemiddeling.nl
Inschrijfnummer KvK: 78417686
BTW-nummer: NL858205336B01

2. E-mailadres
Wij kunnen jou, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.
Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die jij hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken je telefoonnummer om je telefonisch te kunnen benaderen.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
–  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een overeenkomst;
– de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
– de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
–  jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij anders aangegeven.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

8. Veiligheid opslag van gegevens
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
Op het volgende e-mailadres: zorg@lotsbemiddeling.nl
Op het volgende telefoonnummer: +31(0)71-2034028
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.

11. Cookie statement
De website van Lots bemiddeling maakt gebruik van cookies.

Lots Bemiddeling is een jong en fris bedrijf met hart voor de zorg. We onderscheiden ons in onze persoonlijke benadering naar zowel zzp’ers als opdrachtgevers. Door ons softwareprogramma MijnLots worden op efficiënte wijze uren geaccordeerd, diensten aangeboden en is facturatie geautomatiseerd.

Lots Bemiddeling

Contactgegevens

Donklaan 78
2254 AD Voorschoten
T: +31(0)71-2034028
E: zorg@lotsbemiddeling.nl
Kvk nr. 78417686